http://www.6-49.witryna.info/

Regulamin Warunki Uczestnictwa

Regulamin aktualny od 2010-10-01.

Definicje:
- “WPŁATA” to kwota wpłacona
- “PARTNER” to osoba wpłacająca lub uzupełniająca wkład do jednej z gier do wysokości jednego udziału
- “1 UDZIAŁ” to kwota biorąca udział w grze, minimum 50 złotych dla LOTTO i 25 złotych MINI
- “UCZESTNIK” osoba biorąca udział w grze w wymiarze mniejszym niż jeden udział

1. Warunki udziału we wspólnej precyzyjnej grze w Lotto (Duży Lotek) lub Mini (Mały Lotek):
- posiadanie co najmniej JEDNEJ złotówki w jednej z gier na koncie organizatora*
- udostępnienie adresu e-mail
- przystąpienia do gry można dokonać przez wpłatę (pkt.2) w dowolnym momencie. Udział w grze będzie liczony w najbliższym okresie gry
* stan konta liczony na dzień 1-szego losowania w danym miesiącu (początek gry), na stan konta składa się wpłata z potrąceniami i wynik rozliczenia poprzedniego okresu gry.

2. Wpłata:
- numer konta: 90 1140 2004 0000 3202 0519 2930 (mBank)
- tytuł wpłaty:
w tytule przelewu proszę wpisać cały adres e-mail np. baza-partner@wp.pl

1 udział LOTTO, lub wielokrotność tej kwoty (kilka udziałów), lub dowolna kwota
1 udział MINI, lub wielokrotność tej kwoty (kilka udziałów), lub dowolna kwota

PRZYKŁAD TYTUŁU przelewu z uwzględnieniem całych udziałów:
baza-partner@wp.pl mini x 1 lotto x 2
PRZYKŁAD TYTUŁU przelewu z uwzględnieniem dowolnej kwoty:
baza-partner@wp.pl mini 15 lotto 32


3. Rozliczenia::
- okres gry obejmuje umownie 1 miesiąc, od 1-szego do ostatniego losowania w miesiącu
- konto zasilają wpłaty, wygrane, saldo gry z poprzedniego miesiąca
- konto obciąża “prowizja” i koszt wysłanych kuponów
- “prowizja” pokrywa koszty obsługi takie jak dojazd do kolektury, prąd, reklama, opłaty za serwisy internetowe, prąd,
nadwyżki uzupełniają grę pod nazwą lotto.grupa@gmail.com (wygranymi z tego konta gospodarują organizator i aktywni Partnerzy)
3.a. Saldo gry:
- saldo z poprzedniego miesiąca przechodzi na kolejny bez potrąceń
- gdy uczestnik kontynuje wpłaty przenosi się kwoty od 1 grosza
- gdy uczestnik zaprzestał wpłat, kwoty poniżej 100 groszy zostają anulowane
- saldo przed pierwszym losowaniem widnieje w rozliczeniu pod nazwą “Udział w grze za kwotę”
- saldo pod nazwą “Stan konta” w trakcie gry jest bieżącym stanem konta, natomiast po ostatnim losowaniu jest saldem gry do przeniesienia na kolejny miesiąc
3.b. Wygrane:
- udział w wygranych jest proporcjonalny do wyliczonego udziału w grze
- wysokość wygranych jest określana przez podzielenie wartości “Udział w grze za kwotę” przez sumę wszystkich udziałów i reprezentowane jako procent udziału w wygranej
- wygrane niskich wielkości mogą być wykorzystane do zwiększenia ilości wysyłanych zakładów
- wygrane przechodzą do gry w kolejnych miesiącach jeśli uczestnik nie zadysponuje inaczej
4. Raportowanie gry:
- przed okresem rozliczeniowym (okres gry-miesiąc) każdy “Partner” otrzyma listę uczestników biorących udział w grze w formie adresów e-mail i wniesionych udziałów przez każdego z nich
- przed każdym losowaniem (okres gry), w którym będziemy brać udział do Partnerów i Uczestników grupy zostanie przesłany skan wysłanych kuponów
- w każdym miesiącu gry Partner i Uczestnik otrzyma raport miesięczny, z którego będzie wynikał stan jego konta na koniec danego okresu rozliczeniowego
- każdy Partner może śledzić stan gry i swojego konta na udostępnionym medium
- każdy Partner uzyskuje pełny kontakt z organizatorem

5. Gramy zakładami prostymi lub system 7 i 8 w ilości zależnej od sumy zgromadzonej na naszym wspólnym koncie.
W danym miesiącu bierzemy udział w maksymalnie 14 losowaniach.
Decyzję co do udziału w danym losowaniu podejmują organizatorzy przedsięwzięcia i jest to głównie zależne od zgromadzonych środków na wspólnym koncie.
6. Typy (prognoza) są przygotowywane długofalowo na kombinacje rzadko występujące. Wysyłane przeważnie na 6 losowań.
Każdy PARTNER ma prawo wnieść typy na jeden zakład dla gry w której ma pełny udział, i kolejne typy zakładów na kolejne pełne udziały.
7. Wypłata zgromadzonych środków danego Partnera lub Uczestnika będzie przekazana na
wskazane przez niego konto bankowe po zakończeniu okresu gry lub pkt 8.
8. W przypadku głównej wygranej należna część kwoty zostanie wypłacona każdemu partnerowi bezpośrednio przez Totalizator Sportowy na podane przez niego konto bankowe.
Jednak w celu załatwienia formalności z tym związanych każdy uczestnik gry musi zjawić się w ustalonym wcześniej miejscu i terminie.

 

 

Regulamin (stary) aktualny do 2010-09-30.

1- Warunkiem udziału we wspólnej precyzyjnej grze w dużego lotka jest minimalny wkład miesięczny w wysokości 50 zł (1 udział), lub wielokrotność tej kwoty.
2- Z wkładu początkowego zostanie zawsze potrącone 10% na obsługę i reklamę przedsięwzięcia. Jednak w przypadku bilansu dodatniego po rozliczeniu danego miesiąca, opłata nie zostanie potrącona (dotyczy tylko partnerów, którzy brali udział w grze w poprzednim miesiącu- okresie rozliczeniowym)
3- Przystąpić do gry można tylko pod koniec danego miesiąca, wpłacając minimum jeden udział na podane konto bankowe.
4- Początkowy wkład (udział) stanowi jednocześnie stan konta danego uczestnika.
5- Gramy obecnie tylko zakładami prostymi (system) w ilości zależnej od sumy zgromadzonej kwoty na naszym wspólnym koncie. W danym miesiącu bierzemy udział w maksymalnie 14 losowaniach (min 12 losowań). Decyzję co do udziału w danym losowaniu podejmują organizatorzy przedsięwzięcia i jest to głównie zależne od zgromadzonych środków na wspólnym koncie.
6- Typy (prognoza) są przygotowywane najczęściej na 6 losowań i są jednorazowo wysyłane na właśnie taki okres czasu.
7- Zawsze przed każdym losowaniem (okres gry), w którym będziemy brać udział do uczestników grupy zostanie przesłany skan, lub zdjęcia jpg kuponów.
8- Przed okresem rozliczeniowym (okres gry-miesiąc) każdy grający partner otrzyma listę uczestników biorących udział w grze w formie adresów e-mail i ilość wykupionych udziałów przez każdego z nich.
9- Po każdym miesiącu gry uczestnik otrzyma raport miesięczny, z którego będzie wynikał stan jego konta na koniec danego okresu rozliczeniowego. Poza tym każdy bez większego problemu będzie mógł sam śledzić stan swojego konta.
10- Podział zysków jest równy dla każdego uczestnika programu tzn. suma zgromadzonej kwoty po rozliczeniu danego miesiąca dzielona przez ilość udziałów.
11- Każdy uczestnik musi niezwłocznie podjąć decyzję, co do dalszego udziału w grze zaraz po ostatnim losowaniu dużego lotka w danym miesiącu w którym bierzemy udział. W przypadku braku informacji zostaje uznane, że nadal bierze udział w grze i w razie potrzeby uzupełni stan swojego udziału do ustalonego poziomu, lub automatycznie zostanie mu potrącona z konta kwota uzupełniająca 1 udział, a pozostała nadwyżkowa kwota zostanie przekazana na jego konto bankowe. W sytuacji kiedy stan konta jest niewystarczający i dany partner nie poinformuje o dalszym udziale w grze, to środki, które pozostały na koniec okresu rozliczeniowego przepadają i dany partner jest automatycznie skreślony z listy grających w kolejnym miesiącu.
12- Wypłata zgromadzonych środków danego uczestnika będzie przekazana na wskazane przez niego konto bankowe maksymalnie do 7 dnia danego miesiąca.
13- W przypadku głównej wygranej należna część kwoty zostanie wypłacona danemu partnerowi bezpośrednio przez Totalizator Sportowy na podane przez niego konto bankowe. Jednak w celu załatwienia formalności z tym związanych każdy uczestnik gry musi zjawić się w ustalonym wcześniej miejscu i terminie.

SUPER GRUPA PRECYZYJNA LOTTO