http://www.6-49.witryna.info/

Zestaw informacyjny

Prawdopodobieństwo trafienia w Dużym Lotku
___________________________________________
|Ilość trafionych liczb | Szansa wygranej |
|         6             |   1:13 983 816  |
|         5             |   1:54 201      |
|         4             |   1:1 032       |
|         3             |   1:57          |
-------------------------------------------


Zakłady systemowe w Dużym Lotku.
__________________________________________________________________________________
| Ilość typowanych liczb | Ilość zakładów prostych | Opłata w złotych |
|         7              |              7          |          14      |
|         8              |             28          |          56      |
|         9              |             84          |         168      |
|        10              |            210          |         420      |
|        11              |            462          |         924      |
|        12              |            924          |        1848      |
-----------------------------------------------------------------------

Tabelka przedstawia cennik zakładów systemowych dużego lotka i ilości wygranych
w poszczególnych stopniach w grach systemowych dużego lotka.

+------------+------------+-----------------+------------------------------------+
| Ilość      |  Ilość     |  Ilość trafnie  |         Ilość wygranych            |
| typowanych |  zakładów  |  wytypowanych   |         w poszczególnych           |
| liczb      |  prostych  |  liczb          |         stopniach                  |
+------------+------------+-----------------+-------+--------+---------+---------+
|            |            |                 |   I   |   II   |   III   |   IV    |
+------------+------------+-----------------+-------+--------+---------+---------+
|            |            |        6        |   1   |    6   |         |         |
|            |            |        5        |       |    2   |     5   |         |
|     7      |      7     |        4        |       |        |     3   |    4    |
|            |            |        3        |       |        |         |    4    |
+------------+------------+-----------------+-------+--------+---------+---------+
|            |            |        6        |   1   |   12   |    15   |         |
|            |            |        5        |       |    3   |    15   |   10    |
|     8      |     28     |        4        |       |        |     6   |   16    |
|            |            |        3        |       |        |         |   10    |
+------------+------------+-----------------+-------+--------+---------+---------+
|            |            |        6        |   1   |   18   |    45   |   20    |
|            |            |        5        |       |    4   |    30   |   40    |
|     9      |     84     |        4        |       |        |    10   |   40    |
|            |            |        3        |       |        |         |   20    |
+------------+------------+-----------------+-------+--------+---------+---------+
|            |            |        6        |   1   |   24   |    90   |   80    |
|            |            |        5        |       |    5   |    50   |  100    |
|    10      |    210     |        4        |       |        |    15   |   80    |
|            |            |        3        |       |        |         |   35    |
+------------+------------+-----------------+-------+--------+---------+---------+
|            |            |        6        |   1   |   30   |   150   |  200    |
|            |            |        5        |       |    6   |    75   |  200    |
|    11      |    462     |        4        |       |        |    21   |  140    |
|            |            |        3        |       |        |         |   56    |
+------------+------------+-----------------+-------+--------+---------+---------+
|            |            |        6        |   1   |   36   |   225   |  400    |
|            |            |        5        |       |    7   |   105   |  350    |
|    12      |    924     |        4        |       |        |    28   |  224    |
|            |            |        3        |       |        |         |   84    |
+------------+------------+-----------------+-------+--------+---------+---------+


Jak czytać tabelę?
Wysłano 10 skreśleń i trafiono 5 liczb,  zaczynamy czytać:
- z pierwszej kolumny liczba 10 i poziomo jej sekcja
- odpowiada to wysłaniu 210 zakładów prostych
- trzecia kolumna tej sekcji to 6/5/4/3, intersuje nas trafienie 5 liczb
- poziomo na wprost 5 odczytujemy wygrane 
   [] otrzymujemy   5 wygranych płatnych jak za piątkę
   [] otrzymujemy  50 wygranych płatnych jak za czwórkę
   [] otrzymujemy 100 wygranych płatnych jak za trójkę